Preoperative embolization of the vessels, supplying primary brain tumors

Authors

  • Vladimir Pyatikop Kharkov National Medical University, Kharkov, Ukraine
  • Yuri Kotlyarevskiy Kharkov Regional Hospital — Emergency and Disaster Medicine Center, Kharkov, Ukraine
  • Igor Kutovoy Kharkov National Medical University, Kharkov, Ukraine
  • Yuliya Sergienko Kharkov National Medical University, Kharkov, Ukraine
  • Anton Pshenichny Kharkov Regional Hospital — Emergency and Disaster Medicine Center, Kharkov, Ukraine
  • Andrey Naboychenko Kharkov Regional Hospital — Emergency and Disaster Medicine Center, Kharkov, Ukraine
  • V. Levinsky Kharkov Regional Hospital — Emergency and Disaster Medicine Center, Kharkov, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25305/unj.60839

Keywords:

neurooncology, brain tumor, embolization, devascularization, angiography

Abstract

Introduction. The problem of operations performing at brain tumors of difficult topographic localization and intensive blood supply requires search of new methods for it’s solving.

Methods. Indications for tumor devascularization are: hypervascular vasculature available for embolization. After determination of target-vessels embolization was performed.

Results. In 92% observations effective devascularization of tumor node was achieved. In 17 (65%) patients embolization was considered as total, in 7 (27%) — significant part of tumor vasculature was occluded, in 2 (8%) — embolization was acknowledged as sufficient.

Conclusions. This method allows to decrease the blood loss during surgical removing of extra-intracerebral tumors with intensive blood supply. This gives an opportunity to perform more radical and less traumatic surgery.

Author Biographies

Vladimir Pyatikop, Kharkov National Medical University, Kharkov

Department of Neurosurgery

Yuri Kotlyarevskiy, Kharkov Regional Hospital — Emergency and Disaster Medicine Center, Kharkov

Department of Neurosurgery

Igor Kutovoy, Kharkov National Medical University, Kharkov

Department of Neurosurgery

Yuliya Sergienko, Kharkov National Medical University, Kharkov

Department of Neurosurgery

Anton Pshenichny, Kharkov Regional Hospital — Emergency and Disaster Medicine Center, Kharkov

Department of Neurosurgery

Andrey Naboychenko, Kharkov Regional Hospital — Emergency and Disaster Medicine Center, Kharkov

Department of Neurosurgery

V. Levinsky, Kharkov Regional Hospital — Emergency and Disaster Medicine Center, Kharkov

Department of Neurosurgery

References

1. Svistov DV, Kandyba DV, Savello AV. [et al.]. Predoperatsionnaya embolizatsiya vne- i vnutricherepnykh opukholey [Preoperative Embolization of Extra- and Intracranial Tumors]. Neyrokhirurgiya. 2007;2:24–37. Russian. http://www.neuro.neva.ru/RNOnline_22/English/Issues/Articles_1_2004/svistov.htm

2. Tigliyev GS, Olyushin VE, Kondratyev AN. Vnutricherepnyye meningiomy [Intracranial meningiomas]. St. Petersburg: Izd-vo RNKHI im. prof. A.L. Polenova, 2001. Russian.

3. Parfenov VE, editor. Sbornik lektsiy po aktualnym voprosam neyrokhirurgii [Collection of lectures on topical issues of neurosurgery]. St. Petersburg: ELBI-SPb; 2008. Russian.

4. Ben-Shaaban Abdulkhamid Yunis. Metody interventsionnoy neyroradiologii v neyroonkologii [Methods of Interventional Neuroradiology at neurooncology] [dissertation]. St. Petersburg (Russia); 2006. Russian.

5. Burtsev Ye M, Korotkov NI, Grabkin OS. Predoperatsionnaya aproksimalno-distalnaya embolizatsiya meningososudistykh opukholey golovnogo mozga embosilom s zhelezom i ferromagnitnoy zhidkostyu v magnitnom pole. In: Abstract Book of the V International Symposium «Povrezhdeniya mozga (minimalno-invazivnyye sposoby diagnostiki i lecheniya)». St. Petersburg, Russia; 1999. Russian.

6. Nikiforov BM, Teplitskiy FS. Klinika i khirurgiya vnemozgovykh opukholey [Clinic and Surgery extracerebral tumors]. Leningrad; 1981. Russian.

7. Khilko VA, Sikorskiĭ GI. [A method of embolizing branches of the external carotid artery as a step in the single-stage removal of intracranial arachnoendotheliomas]. Vopr Neirokhir. 1974;2:8-11. Russian. [PubMed]

8. Tsai E, Santoreneos S, Rutka J. Tumors of the skull base in children: review of tumor types and management strategies. Neurosurgical Focus. 2002;12(5):1-13. [CrossRef] [PubMed]

9. Dowd C, Halbach V, Higashida R. Meningiomas: the role of preoperative angiography and embolization. Neurosurgical Focus. 2003;15(1):1-4. [CrossRef] [PubMed]

10. Hart J, Davagnanam I, Chandrashekar H, Brew S. Angiography and selective microcatheter embolization of a falcine meningioma supplied by the artery of Davidoff and Schechter. Journal of Neurosurgery. 2011;114(3):710-713. [CrossRef] [PubMed]

11. Svistov DV, Ben Shaban AU, Kandyba DV. Morfologicheskiye izmeneniya pri embolizatsii sosudistoy seti gipervaskulyarizirovannogo novoobrazovaniya na modeli pochki zhivotnogo: eksperimentalnoye issledovaniye [Morphological changes after vascular bed embolization of hypervascularized tumor on rabbit kidney experimental model]. Vestn. Ros. voyen.-med. akad. 2006;2:87–93. Russian.

12. Tonn JC, Westphal M, Rutka JT, Grossman SA, editors. Neuro-Oncology of CNS Tumors. Berlin; Heidelberg: Springer–Verlag; 2006. [CrossRef]

Published

2012-09-24

How to Cite

Pyatikop, V., Kotlyarevskiy, Y., Kutovoy, I., Sergienko, Y., Pshenichny, A., Naboychenko, A., & Levinsky, V. (2012). Preoperative embolization of the vessels, supplying primary brain tumors. Ukrainian Neurosurgical Journal, (3), 14–19. https://doi.org/10.25305/unj.60839

Issue

Section

Original articles