Monitoring of the main facilities of scientific communication in neurosurgery in Healthcare of Ukraine in 2008–2011

Authors

  • Andriy Gorban Ukrainian Centre of Scientific Medical Information and Patent Licence Provision, Kiev, Ukraine
  • Eugene Pedachenko Romodanov Neurosurgery Institute, Kiev, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4759-6019
  • Lesia Zakrutko Ukrainian Centre of Scientific Medical Information and Patent Licence Provision, Kiev, Ukraine
  • Oksana Skobska Romodanov Neurosurgery Institute, Kiev, Ukraine
  • S. Boroday Ukrainian Centre of Scientific Medical Information and Patent Licence Provision, Kiev, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25305/unj.55544

Keywords:

information support of neurosurgery in Ukraine, facilities of scientific communication, scientific medical forums, innovations, guidelines, information letters

Abstract

Data of retrospective analysis of main facilities of scientific communication in neurosurgery in Healthcare of Ukraine in 2008–2011 are given. During this mean period of time 6 scientific medical forums were held in Ukraine dedicated to actual scientific and practical issues and achievements in different sections of neurosurgery. Factors affecting the scientific forums efficiency were analyzed. 70 innovative developments including 56 innovations, 7 guidelines (GL), 7 information letters (IL) were proposed for introduction in practice of Healthcare of Ukraine. The analysis of GL and IL revealed the necessity to improve quality of scientific information according to the principles of evidential medicine.

References

1. Anishchenko O V, editor. Shchorichna dopovid pro stan zdorovya naselennya Ukrayiny ta sanitarno-epidemichnu sytuatsiyu. Kiev; 2011. Ukrainian.

2. Pedachenko YE H, Polishchuk M YE, Huk AP. Informatsiya Khartiyi UEMS(Yevropeyskoyi Spilky Medychnykh Fakhivtsiv) shchodo navchannya medychnykh spetsialistiv v Yevropeyskomu Soyuzi: statut z pytan neyrokhirurhichnoyi pidhotovky (lyutyy 2007 r.). Ukr. neyrokhirurh. zhurn. 2008;2:73–82. Ukrainian.

3. Reyestr zyizdiv, konhresiv, sympoziumiv ta naukovo-praktychnykh konferentsiy, yaki provodytymutsya u 2008 r. [The register of congresses, symposia and scientific conferences to be held in 2008]. Kiev; 2008. Ukrainian.

4. Reyestr zyizdiv, konhresiv, sympoziumiv ta naukovo-praktychnykh konferentsiy, yaki provodytymutsya u 2009 r. [The register of congresses, symposia and scientific conferences to be held in 2009]. Kiev; 2009. Ukrainian.

5. Reyestr zyizdiv, konhresiv, sympoziumiv ta naukovo-praktychnykh konferentsiy, yaki provodytymutsya u 2010 r. [The register of congresses, symposia and scientific conferences to be held in 2010]. Kiev; 2010. Ukrainian.

6. Reyestr zyizdiv, konhresiv, sympoziumiv ta naukovo-praktychnykh konferentsiy, yaki provodytymutsya u 2011 r. [The register of congresses, symposia and scientific conferences to be held in 2011]. Kiev; 2011. Ukrainian.

7. Reyestr haluzevykh novovveden [Register sectoral innovation]. Kiev; 2008. Ukrainian.

8. Reyestr haluzevykh novovveden [Register sectoral innovation]. Kiev; 2009. Ukrainian.

9. Reyestr haluzevykh novovveden [Register sectoral innovation]. Kiev; 2010. Ukrainian.

10. Reyestr haluzevykh novovveden [Register sectoral innovation]. Kiev; 2011. Ukrainian.

Published

2013-04-06

How to Cite

Gorban, A., Pedachenko, E., Zakrutko, L., Skobska, O., & Boroday, S. (2013). Monitoring of the main facilities of scientific communication in neurosurgery in Healthcare of Ukraine in 2008–2011. Ukrainian Neurosurgical Journal, (1), 59–62. https://doi.org/10.25305/unj.55544

Issue

Section

Original articles