Characteristics of compensatory-adaptive mechanisms depending on meningoencephalitis severity

Authors

  • Viktor Matyash Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases, Kiev, Ukraine
  • Natalia Raletc 4th Kiev City Clinical Hospital, Kiev, Ukraine
  • Elena Panasyuk Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases, Kiev, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25305/unj.54152

Keywords:

meningoencephalitis, autonomic nervous system

Abstract

Purpose: to study compensatory-adaptive mechanisms according to cardiointervalography data depending on meningoencephalitis severity.

Materials and methods. We studied the state of autonomic nervous system and compensatory-adaptive mechanisms in patients with acute meningoencephalitis. Cardiointervalography according to R.M. Baevsky method using apparatus UTAS (Ukraine) was applied.

Results. The essential tension of compensatory-adaptive mechanisms at moderate and severe meningoencephalitis was revealed, which is a valid measure of the pathological process severity.

Conclusions. Cardiointervalographic indexes are an objective criterion of autonomic disorders severity from compensation to decompensation and pathological process severity at meningoencephalitis. To determine patient’s state severity at meningoencephalitis it’s appropriate to estimate vegetative homeostasis, ways of central stimulus implementation, state of adaptation mechanisms.

Author Biographies

Viktor Matyash, Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases, Kiev

Department of Intensive Care and Detoxycation

Natalia Raletc, 4th Kiev City Clinical Hospital, Kiev

Infectious Disease Unit

Elena Panasyuk, Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases, Kiev

Department of Intensive Care and Detoxycation

References

1. Skytsyuk AS. Meninhity i meninhoentsefality u klinitsi infektsiynykh khvorob: diahnostychne ta prohnostychne znachennya providnykh klinichnykh symptomiv [Meningitis and meningoencephalitis in the clinic of infectious diseases: diagnostic and prognostic value of clinical symptoms leading] [dissertation]. Kiev (Ukraine): Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases; 2012. Ukrainin.

2. Tsynzerlynh VA, Chukhlovyna ML. Infektsyonnye porazhenyya nervnoy systemy: voprosy etyolohyy, patoheneza y dyahnostyky: rukovodstvo dlya vrachey mnohoprofylnykh statsyonarov [Infection of the nervous system: etiology, pathogenesis and diagnosis: a guide for doctors multidisciplinary hospitals]. Sankt-Peterburg: Elby-SPb; 2005. Russian.

3. Polushin YuS, editor. Anesteziologiya i reanimatologiya: rukovodstvo [Anesthesiology and Intensive Care: The Guide]. Sankt-Peterburg: Elby-SPb; 2004. Russian.

4. Yakhno NN, Shtul'man DR, editors. Bolezni nervnoy sistemy: rukovodstvo dlya vrachey: v 2 t. [Diseases of the nervous system: guidelines for physicians in 2 volumes]. Moscow: Meditsina; 2001;1. Russian.

5. Popova LM. Neyroreanimatologiya [Neyroreanimatology]. Moscow: Meditsina; 1983. Russian.

6. Anokhin PK. Ocherki po fiziologii funktsional'nykh system [Essays on the physiology of functional systems]. Moscow: Meditsina; 1975. Russian.

7. Veyn AM, Kulikova YeA, Voznesenskaya TG, Golubev VL. Zabolevaniya vegetativnoy nervnoy sistemy [Diseases of the autonomic nervous system]. Moscow: Meditsina; 1991. Russian.

8. Garkavi LKh. Antistressornyye reaktsii i aktivatsionnaya terapiya [Antistress reactions and activation therapy]. Moscow: Imedis; 1998. Russian.

9. Shanin VYu. Patofiziologiya kriticheskikh sostoyaniy [Pathophysiology of critical states]. Sankt-Peterburg: Elby-SPb; 2003. Russian.

10. Bayevskiy RM. Prognozirovaniye sostoyaniy na grani normy i patologii [Prediction of states on the verge of norm and pathology]. Moscow: Meditsina; 1979. Russian.

11. Bayevskiy RM, Kirilov OI, Kletskin SZ. Matematicheskiy analiz serdechnogo ritma pri stresse [Mathematical analysis of heart rate during stress]. Moscow: Nauka; 1984. Russian.

Published

2013-09-27

How to Cite

Matyash, V., Raletc, N., & Panasyuk, E. (2013). Characteristics of compensatory-adaptive mechanisms depending on meningoencephalitis severity. Ukrainian Neurosurgical Journal, (3), 65–67. https://doi.org/10.25305/unj.54152

Issue

Section

Original articles