Vol 26, No 1 (2020)

Table of Contents

Review articles

Surgical treatment of the lumbar disc herniation complicated by lumbar spinal stenosis PDF (Українська)
Mykhaylo V. Khyzhnyak , Artur Yu. Ksenzov, Tymur A. Ksenzov  5-12
Biportal endoscopic spinal surgery for lumbar spinal stenosis PDF (Русский)
Iakiv V. Fishchenko, Lyudmyla D. Kravchuk 13-19
Stem cells application for the treatment of traumatic brain injury PDF (Українська)
Larysa D. Liubich, Diana M. Egorova 20-29

Original articles

Improved method of percutaneous approach to the trigeminal ganglion and sensory root PDF (Українська)
Mykola F. Posokhov 30-37
Epidemiology of the vestibular schwannomas in Ukraine and our experience of surgical and radiosurgical treatment PDF (Українська)
Volodymyr O. Fedirko, Olga Y. Chuvashova , Oleksandr M. Lisianyi , Andriy B. Gryazov , Viktor V. Gudkov , Petro M. Onishchenko , Andrii G. Naboichenko , Oksana Y. Skobska , Oksana V. Zemskova , Anna N. Nikiforova , Oleksandra Y. Malysheva , Oleg M. Borisenko , Anastasiya E. Pedachenko, Yaroslav V. Kmetyuk , Olga  S. Silaieva, Neonilla Y. Tsibriy, Ruslan R. Novikov , Vladyslav M. Buryk  38-47

Anniversary

Glorious anniversaries. Professor Mykola E. Polishchuk: 75 years of life and 50 years in neurosurgery PDF (Українська)
  48-50
60th anniversary of Andriy Yuriyovych Tokarsky PDF (Українська)
  51-52