1.
Rozumenko VD, Liubich LD, Staino LP, Egorova DM, Vaslovych VV, Rozumenko AV, Komarova OS, Dashchakovskyi AV, Kluchka VM, Malysheva TА. Effects of photodynamic exposure using chlorine E6 on U251 glioblastoma cell line in vitro. Ukr Neurosurg J [Internet]. 2023Jun.29 [cited 2024May20];29(2):11-2. Available from: https://theunj.org/article/view/273699