Rozumenko, Volodymyr D., Larysa D. Liubich, Larysa P. Staino, Diana M. Egorova, Victoriya V. Vaslovych, Artem V. Rozumenko, Olha S. Komarova, Andrii V. Dashchakovskyi, Valentin M. Kluchka, and Malysheva Tatyana А. “Effects of Photodynamic Exposure Using Chlorine E6 on U251 Glioblastoma Cell Line in Vitro”. Ukrainian Neurosurgical Journal 29, no. 2 (June 29, 2023): 11–21. Accessed July 20, 2024. https://theunj.org/article/view/273699.