Fedirko, Volodymyr O., Olga Y. Chuvashova , Oleksandr M. Lisianyi , Andriy B. Gryazov , Viktor V. Gudkov , Petro M. Onishchenko , Andrii G. Naboichenko , Oksana Y. Skobska , Oksana V. Zemskova , Anna N. Nikiforova , Oleksandra Y. Malysheva , Oleg M. Borisenko , Anastasiya E. Pedachenko, Yaroslav V. Kmetyuk , Olga  S. Silaieva, Neonilla Y. Tsibriy, Ruslan R. Novikov , and Vladyslav M. Buryk . “Epidemiology of the Vestibular Schwannomas in Ukraine and Our Experience of Surgical and Radiosurgical Treatment”. Ukrainian Neurosurgical Journal 26, no. 1 (March 12, 2020): 38–47. Accessed December 5, 2023. https://theunj.org/article/view/189530.