Fedirko, Volodymyr O., Olga Y. Chuvashova , Oleksandr M. Lisianyi , Andriy B. Gryazov , Viktor V. Gudkov , Petro M. Onishchenko , Andrii G. Naboichenko , Oksana Y. Skobska , Oksana V. Zemskova , Anna N. Nikiforova , Oleksandra Y. Malysheva , Oleg M. Borisenko , Anastasiya E. Pedachenko, Yaroslav V. Kmetyuk , Olga  S. Silaieva, Neonilla Y. Tsibriy, Ruslan R. Novikov , and Vladyslav M. Buryk . 2020. “Epidemiology of the Vestibular Schwannomas in Ukraine and Our Experience of Surgical and Radiosurgical Treatment”. Ukrainian Neurosurgical Journal 26 (1):38-47. https://doi.org/10.25305/unj.189530.