ROZUMENKO, V. D.; LIUBICH, L. D.; STAINO, L. P.; EGOROVA, D. M.; VASLOVYCH, V. V.; ROZUMENKO, A. V.; KOMAROVA, O. S.; DASHCHAKOVSKYI, A. V.; KLUCHKA, V. M.; Malysheva T. А. Effects of photodynamic exposure using chlorine E6 on U251 glioblastoma cell line in vitro. Ukrainian Neurosurgical Journal, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 11–21, 2023. DOI: 10.25305/unj.273699. Disponível em: https://theunj.org/article/view/273699. Acesso em: 30 may. 2024.