FEDIRKO, V. O.; CHUVASHOVA , O. Y.; LISIANYI , O. M.; GRYAZOV , A. B.; GUDKOV , V. V.; ONISHCHENKO , P. M.; NABOICHENKO , A. G.; SKOBSKA , O. Y.; ZEMSKOVA , O. V.; NIKIFOROVA , A. N.; MALYSHEVA , O. Y.; BORISENKO , O. M.; PEDACHENKO, A. E.; KMETYUK , Y. V.; SILAIEVA, O. S.; TSIBRIY, N. Y.; NOVIKOV , R. R.; BURYK , V. M. Epidemiology of the vestibular schwannomas in Ukraine and our experience of surgical and radiosurgical treatment. Ukrainian Neurosurgical Journal, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 38–47, 2020. DOI: 10.25305/unj.189530. Disponível em: https://theunj.org/article/view/189530. Acesso em: 1 dec. 2023.