(1)
Solonovych, O. S.; Tretyakova, A. I.; Tretyak, I. B.; Chebotaryova, L. L.; Gatskyi, O. O.; Mytsak, O. I. The Choice of Method of Electroneuromyogaphy in Remote Consequences of Gunshot and Mine-Blast Injuries of Limb Nerves. Ukr Neurosurg J 2024, 30, 3-13.