[1]
Rozumenko, V.D., Liubich, L.D., Staino, L.P., Egorova, D.M., Vaslovych, V.V., Rozumenko, A.V., Komarova, O.S., Dashchakovskyi, A.V., Kluchka, V.M. and Malysheva T.А. 2023. Effects of photodynamic exposure using chlorine E6 on U251 glioblastoma cell line in vitro. Ukrainian Neurosurgical Journal. 29, 2 (Jun. 2023), 11–21. DOI:https://doi.org/10.25305/unj.273699.