[1]
Fedirko, V.O., Chuvashova , O.Y., Lisianyi , O.M., Gryazov , A.B., Gudkov , V.V., Onishchenko , P.M., Naboichenko , A.G., Skobska , O.Y., Zemskova , O.V., Nikiforova , A.N., Malysheva , O.Y., Borisenko , O.M., Pedachenko, A.E., Kmetyuk , Y.V., Silaieva, O.S., Tsibriy, N.Y., Novikov , R.R. and Buryk , V.M. 2020. Epidemiology of the vestibular schwannomas in Ukraine and our experience of surgical and radiosurgical treatment. Ukrainian Neurosurgical Journal. 26, 1 (Mar. 2020), 38–47. DOI:https://doi.org/10.25305/unj.189530.