Author Details

Cherkashin, Yuriy, Center for Emergency Medicine, Zaporozhye, Ukraine