Author Details

Cherednychenko, Yuri, Endovascular Center, Mechnikov Dnepropetrovsk Regional Clinical Hospital, Dnepropetrovsk, Ukraine