Author Details

Novik, Yu. E., Mechnikov Dnepropetrovsk Regional Clinical Hospital, Dnepropetrovsk, Ukraine