Author Details

Kirichenko, Volodymyr V., Yushchenko Vinnytsia Regional Psychoneurological Hospital, Vinnytsia, Ukraine