Author Details

Smolanka, Volodymyr, Department of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, Uzhhorod National University, Uzhhorod; Regional Center of Neurosurgery and Neurology, Uzhhorod, Ukraine