Author Details

Olkhov, Valeriy M., Iushenko Vinnytsia Regional Psychoneurological Hospital, Vinnytsia, Ukraine