Author Details

Olkhov, Valeriy М., Yushchenko Vinnytsia Regional Psychoneurological Hospital, Vinnytsia, Ukraine