Author Details

Pashkovskyi, Vadym, Neurology Department, Mechnikov Dnepropetrovsk Regional Clinical Hospital, Dnepropetrovsk, Ukraine