Author Details

Voennov, Oleg, Nizhniy Novgorod Regional Trauma Center, Semashko Nizhniy Novgorod Regional Hospital, Nizhniy Novgorod, Russian Federation