Author Details

Kvasnitskiy, M. V., Horbachevski Ternopil State Medical University, Ternopil, Ukraine