Author Details

Maystruk, Dmytro S., Yushchenko Vinnytsia Regional Psychoneurological Hospital, Vinnytsia, Ukraine