Author Details

Sereda, Dmitriy, Center for Emergency Medicine, Zaporozhye, Ukraine