Author Details

Latyshev, D. Yu., Dnepropetrovsk Regional Clinical Psychiatric Hospital, Dnepropetrovsk, Ukraine