Author Details

Miroshnichenko, A. Yu., Mechnikov Dnepropetrovsk Regional Clinical Hospital, Dnepropetrovsk, Ukraine