Author Details

Payenok, A. V., Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine