Author Details

Bokov, A. E., Nizhny Novgorod Interregional Neurosurgical Center, Nizhny Novgorod, Russian Federation