Fedirko, V. O., M. R. Kostiuk, M. V. Yehorov, K. S. Kurysko, P. M. Onishchenko, D. M. Tsiurupa, and V. V. Shust. “Intramedullary Hemangioblastoma. Case Report”. Ukrainian Neurosurgical Journal, vol. 28, no. 4, Dec. 2022, pp. 49-56, doi:10.25305/unj.265638.