Glavatskyi, Oleksandr Y., Oksana V. Zemskova, Hennadii V. Khmelnytskyi, Konstantin A. Kardash, Iryna M. Shuba, Valentyna V. Lylo, Olga Y. Chuvashova, Andrey B. Gryazov, Volodymyr A. Stuley, and Kozarenkо Tetiana M. 2021. “Current State of Antiangiogenic Therapy in Neuro-Oncology and Own Experience of Its Use in the Radiosurgical Treatment of Recurrent Glioblastoma”. Ukrainian Neurosurgical Journal 27 (1):34-43. https://doi.org/10.25305/unj.223479.