(1)
Glavatskyi, O. Y.; Zemskova , O. V.; Khmelnytskyi, H. V.; Kardash, K. A.; Shuba, I. M. .; Lylo, V. V.; Chuvashova, O. Y.; Gryazov, A. B.; Stuley, V. A.; KozarenkŠ¾ T. M. Current State of Antiangiogenic Therapy in Neuro-Oncology and Own Experience of Its Use in the Radiosurgical Treatment of Recurrent Glioblastoma. Ukr Neurosurg J 2021, 27, 34-43.